• head_banner_01
ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ, ದೊಡ್ಡ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳವರೆಗೆ.

ಉತ್ಪನ್ನಗಳು